‘ไทยสร้างไทย’ ลงพื้นที่ชายแดนใต้ ‘สุดารัตน์’ ประกาศปลดล็อคกฎหมายไทยพิเศษ 3 ฉบับ

กฎหมายไทย  กฎหมายไทยล่าสุด  กฎหมายไทยในปัจจุบัน กฎหมายน่ารู้ 50 ข้อ  สรุปกฎหมายไทย  กฎหมายไทย pdf  ระบบกฎหมายไทย  กฎหมายไทยมีกี่ประเภท  กฎหมายไทย คือ

 

กฎหมายไทยพรรคไทยสร้างไทยลงพื้นที่ชายแดนใต้พบปะผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ‘สุดารัตน์’ บรรยายมหาวิทยาลัยชายแดนใต้ ประกาศปฏิรูปการศึกษาเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพจนถึงปริญญาตรี และปลดล็อคกฎหมายพิเศษ 3 ฉบับ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2565 เพจพรรคไทยสร้างไทย รายงานว่าคุณหญิงสุดารัตน์ กฎหมายน่ารู้ 50 ข้อเกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย พร้อมคณะผู้บริหารพรรค ลงพื้นที่ชายแดนใต้ จังหวัดปัตตานี และยะลา เพื่อพบปะผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และนิสิตนักศึกษา พร้อมบรรยายในหัวข้อ

“การเมืองก้บความหวังของประชาชนในสภาวะปัญหาปัจจุบัน” และหัวข้อ “จัดการภาครัฐแนวใหม่ กฎหมายไทย pdf เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยอย่างคึกคัก โดยคุณหญิงสุดารัตน์ ได้บรรยายให้กับนิสิตนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยระบุว่า พรรคไทยสร้างไทยมีหลักนโยบาย “ดูแลตั้งแต่เกิดจนแก่” สำหรับวัยนักเรียนนิสิตนักศึกษา

 

ระบบกฎหมายไทย

 

ระบบกฎหมายไทย

จึงมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพจนถึงปริญญาตรี เพื่อให้โอกาส ระบบกฎหมายไทย และเป็นการลงทุนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการเรียนการสอนกับเยาวชนของชาติ พรรคไทยสร้างไทย จะดำเนินการปรับหลักสูตรความรู้ของโลกยุคใหม่ ที่สามารถทำมาหากินได้ และต้องลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถเข้าถึงครูอาจารย์ที่เก่งในแต่ละด้าน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน รวมถึงให้อำนาจงบประมาณการศึกษากับเด็กนักเรียน โดยให้คูปองการศึกษา

กฎหมายไทยในปัจจุบัน

เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถเลือกเรียนในสถาบันที่ตนเองอยากเรียนได้ซึ่งจะเป็นการเรียนฟรีจนถึงปริญาตรี กฎหมายไทยล่าสุดโดยการลดระยะเวลาการเรียนลงอีก 3-4 ปี ซึ่งทำให้เด็กไทยเรียนจบปริญญาตรีภายในอายุ 18-19 ปี  นอกจากนี้ ยังได้บรรยายถึงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนใต้ว่า สถานการณ์สามจังหวัดชายแดนใต้ เป็นปัญหาที่สะสมมากว่า 18 ปี ซึ่งรัฐบาลใช้จ่ายงบประมาณไปเป็นจำนวนมหาศาลกว่า 3.3 แสนล้านบาท ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความมั่นคง หากแปรเปลี่ยนให้เป็นงบประมาณ

 

กฎหมายไทย คือ

 

กฎหมายไทยล่าสุด

เพื่อการพัฒนาจะเกิดประโยชน์มากกว่า และสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ได้อย่างมหาศาล  ทั้งที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีศักยภาพในการพัฒนาสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว นักลงทุนจากพี่น้องมุสลิมทั่วโลก ได้ด้วยจุดขายของความเป็นอารยธรรม “ปาตานี” เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สรุปกฎหมายไทยรวมถึงออกแบบให้จังหวัดชายแดนใต้เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและอาหารฮาลาล โดยเฉพาะการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร-อาหารอุตสาหกรรมการให้บริการการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นจุดแข็งในพื้นที่

“ความหวังของจังหวัดชายแดนใต้ ต้อง ‘สร้างสันติภาพด้วยมือประชาชน’ เน้นเศรษฐกิจ นำการเมือง และการทหาร ต้องปลดล็อคกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง 3 ฉบับทั้งกฎอัยการศึก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และพ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ที่บังคับใช้ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ด้วยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ เพื่อให้มีความยุติธรรม กฎหมายไทยในปัจจุบันมีกลไกที่เป็นธรรม และที่สำคัญต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อแสวงหาสันติภาพ บนพื้นฐานการยอมรับความแตกต่างทางวัฒธรรม และอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของพี่น้องทั้งไทยพุทธ และมุสลิม”กฎหมายไทย

ข่าวแนะนำ

ขอบคุณข่าวต้นทางprachatai.com